30 оятҳои Китоби Муқаддас дар бораи оила

1
36244
Оятҳои Китоби Муқаддас дар бораи оила

Ҳастӣ 28:14:
Ва насли ту мисли хоки замин хоҳад буд, ва ту ба ғарб, шарқ ва шимол ва ҷануб паҳн хоҳӣ шуд; ва дар ту ва насли ту тамоми хонадони замин хоҳанд буд. муборак бошад.

Имрӯз мо ба оятҳои Китоби Муқаддас дар бораи оила нигоҳ мекунем. Суратгнрн ТочикТА М. оила муассисаест, ки аз ҷониби худи Худо таъсис ёфтааст, Ҳангоме ки Худо одамро офарид, мақсади асосии ӯ инсон буд самарабахш, афзун ва заминро пур кунед. Рӯзи афзун кардани шумораи одамон барои Худо бояд тавассути муассисаи оилавӣ анҷом мешуд. Мақсади оятҳои Китоби Муқаддас дар бораи оила аз он иборат аст, ки мо иродаи Худоро дар бораи оила донем.

Инҷил дастури ниҳоии инсон барои зиндагӣ аст. Агар шумо хоҳед, ки ҳамчун фарзанди Худо як оилаи бузург дошта бошед, шумо бояд бо оятҳо муроҷиат карда, ақидаи Худоро дар бораи оила донед, вақте ки ҳадафи оила маълум нест, сӯиистифода ногузир аст. Сабаби зиёд будани оилаҳои номатлуби имрӯза дар натиҷаи надоштани дониши инҷилӣ дар бораи ҳадафи оила мебошад. Ин оятҳои Инҷил дар бораи оила чашмони шуморо мекушоянд, то ақидаи Худоро дар бораи оилаи шумо бубинанд. Ман шуморо даъват мекунам, ки ин оятҳои Инҷилро имрӯз хонед ва омӯзед ва бигзор каломи Худо роҳнамои шумо бошад ва шумо оилаи бузурге ба исми Исо хоҳед дошт.

KҲАР РӮЗ ТЕЛЕВИЗОРИВРУГРО ДАР ЮТУБ ТАМОШО КУНЕД
Акнун,

Версияҳои Китоби Муқаддас

1). Ҳастӣ 28:14:
Ва насли ту мисли хоки замин хоҳад буд, ва ту ба ғарб, шарқ ва шимол ва ҷануб паҳн хоҳӣ шуд; ва дар ту ва насли ту тамоми хонадони замин хоҳанд буд. муборак бошад.


2). Румиён 12:5:
Ҳамчунин мо, ки бисьёрем, як баданро дар Масеҳ ташкил мекунем, ва ҳар яке ба танҳоӣ андоми якдигарем;

3). Масалҳо 17:17:
Дӯст ҳама вақт дӯст медорад ва бародар барои душворӣ таваллуд мешавад.

4). Қӯлассиён 3:21:
Эй падарон, фарзандони худро ба хашм наоваред, ки мабодо онҳо маъюс шаванд.

5). Румиён12: 17:
Ба ҳеҷ кас шарир нашавед. Пеш аз ҳама ба ҳама чиз некӣ кунед.

6). Эфсӯсиён 5:25:
Эй шавҳарон, занони худро дӯст доред, чунон ки Масеҳ низ ба Калисо муҳаббат дошт ва Худро ба вай ато кард,

7). 1 Қӯринтиён 13: 4-8:
Хайрия тӯлонӣ ва меҳрубон аст; Муҳаббат ҳасад намебарад; Садақа худдорӣ намекунад, мағрур намешавад, 13: 5 худро бадгӯӣ намекунад, нафъи худро толиб нест, ба осонӣ хашмгин намешавад, бадиро фикр намекунад; 13: 6 Аз зулм шод намешавад, балки аз ростӣ шод мешавад; 13: 7 Ҳама чизро рӯпӯш мекунад, ба ҳама чиз боварӣ дорад, ба ҳама чиз умед мебандад, ба ҳама чиз тоб меоварад. 13: 8 Хайрия ҳеҷ гоҳ хотима намеёбад, аммо агар пешгӯиҳо набошанд ҳам, онҳо хотима хоҳанд ёфт; агар забонҳо бошад, онҳо хомӯш хоҳанд шуд; агар донише бошад, он нест хоҳад шуд.

8). Румиён 12:9:
Бигзор муҳаббат бе беэҳтиётӣ бошад. Аз бадӣ нафрат кунед; Ба некӣ бичаспед;

9). 1 Юҳанно 4: 19:
Мо ӯро дӯст медорем, зеро аввал ӯ моро дӯст медошт.

10). 1 Қӯринтиён13: 13:
Аммо ҳоло ин се чиз боқӣ мемонад: имон, умед, муҳаббат; аммо бузургтаринаш хайрия аст.

11). Хуруҷ 20:12:
Падар ва модари худро иззат намо, то ки рӯзҳои ту дар замине ки Худованд Худои ту ба ту медиҳад, дароз шавад.

12). Қӯлассиён 3:13:
Ва ба ҳамдигар илтифот намуда, якдигарро афв кунед, агар касе аз дигаре ранҷида бошад: чӣ тавре ки Масеҳ шуморо омурзидааст, шумо низ ҳамин тавр кунед.

13). Забур 133: 1:
Бубинед, ки бародарон дар ягонагӣ зиндагӣ кардан чӣ хуб ва қаноатманданд!

14). Эфсӯсиён 6:4:
Ва шумо, эй падарон, фарзандони худро ба хашм наоваред, балки онҳоро дар таълимот ва насиҳати Худованд тарбия кунед.

15). Масалҳо 22:6:
Фарзандро бо роҳи рафтанаш тарбия кунед ва вақте ки пир шуданаш аз он дур намешавад.

16). Аъмол 10:2:
Ва бо тамоми аҳли байташ парҳеэгор ва ҳудотарс буда, ба қавм садақоти бисьёре медод ва ҳамеша назди Худо дуо мегуфт.

17). 1 Тимотиюс 5: 8:
Аммо агар касе ба хешу табораш ва алалхусус ба аҳли хонаи худ ғамхорӣ накунад, вай тарки имон кардааст ва аз беимонон бадтар аст.

18). Еҳушаъ ибни Нун 24:15:
Ва агар ба шумо ибодат кардани Худованд бад шуданист, имрӯз шуморо интихоб кунед, ки киро хизмат мекунед. оё он худоҳое, ки падарони шумо дар соҳили дигари обхезӣ хидмат мекарданд ё худоёни амориён, ки дар замини онҳо шумо зиндагӣ мекунед, аммо мо ва хонаи ман ба Худованд хизмат хоҳем кард.

19). Забур 127: 3–5
Инак, фарзандон мероси Худованд ҳастанд; ва меваи батни ӯ подоши ӯст. 127: 4 Чи тавре ки тирҳо дар дасти шахси пурқудрат аст; ҳамин тавр фарзандони ҷавонон ҳам ҳастанд. 127: 5 Хушо касе ки сухани худро дареғ медорад; онҳо хиҷил нахоҳанд шуд, вале бо дарвозаҳо бо душманон сӯҳбат мекунанд.

20). Матто 15: 4:
Зеро ки Худо ҳукм кардааст: "Падару модари худро иззат намо"; ва: "Ҳар кӣ падар ё модари худро дашном диҳад, албатта ҳалок гардад".

21). Масалҳо 1:8:
Эй писарам! Дастури падаратро бишнав ва қонуни модари худро тарк накун.

22). Қӯлассиён 3:20:
Эй фарзандон, ба падарону модарони худ дар ҳар бобат итоат намоед, зеро ки ин писандидаи Худованд аст.

23). Эфсӯсиён 6: 1-2
ЭЙ фарзандон, ба падару модари худ дар Худованд итоат намоед, зеро ки ин аз рӯи инсоф аст. 6: 2 Падар ва модари худро ҳурмат кунед; Ин аввалин ҳукм бо ваъда аст;

24). Забур 103: 17
Аммо марҳамати Худованд аз ҳарвақта то абад ба онҳое ки аз Ӯ метарсанд ва адолати Ӯ нисбати фарзандони фарзандон;

25). Масалҳо 15:20:
Писари доно падари шодӣ мекунад, ва марди доно модари худро рад мекунад.

26). Такрори Шариат 5: 16:
Падар ва модари худро иззат кунед, чунон ки Худованд Худои шумо ба шумо амр фармудааст; то замоне ки рӯзҳои ту дароз шаванд, ва дар замине ки Худованд Худои ту ба ту ато хоҳад кард, беҳтар гардад.

27). Масалҳо 11:29:
«Касе ки хонаи худро вайрон кунад, бодро ҳифз хоҳад кард; ва аблаҳон ғуломи ҳаким хоҳанд шуд;

28). Масалҳо 31: 15-17:
Вай ҳанӯз барвақт хеста, ба хонаи худ хӯрок ва қисмате аз канизҳояш медиҳад. 31:16 Вай заминро гирифта, онро харидааст ва бо меваҳои дасташ токзор шинонд. 31:17 Вай камарбанди худро баста ва дастҳояшро мустаҳкам мекунад.

29). Забур 46: 1:
Худо паноҳгоҳ ва қуввати мо, мададгори ҳозираи мо дар душвориҳост.

30). Ишаъё 66:13:
Чӣ тавре ки модари ӯ тасаллӣ медиҳад, шуморо низ тасаллӣ хоҳам дод; ва шумо дар Ерусалим тасаллӣ хоҳед ёфт.

KҲАР РӮЗ ТЕЛЕВИЗОРИВРУГРО ДАР ЮТУБ ТАМОШО КУНЕД
Акнун,
мақолаи гузаштаВоқеаи саҳар: Ин шуморо барбод медиҳад
Дар мақолаи навбатӣ30 оятҳои илҳоми илоҳӣ
Номи ман пастор Икечукву Чинедум аст, ман марди Худо ҳастам, ки дар ин рӯзҳои охир ба ҳаракати Худо дилчасп аст. Ман боварӣ дорам, ки Худо ба ҳар як имондор бо тартиби аҷиби файз қудрат додааст, то қудрати Рӯҳулқудсро зоҳир кунад. Ман боварӣ дорам, ки ҳеҷ як масеҳӣ набояд аз ҷониби иблис мазаммат карда шавад, мо қудрат дорем, ки тавассути дуоҳо ва Калом зиндагӣ кунем ва дар ҳукмронӣ рафтор кунем. Барои маълумоти иловагӣ ё машварат, шумо метавонед бо ман дар суроғаи everydayprayerguide@gmail.com тамос гиред ё дар WhatsApp ва Telegram рақами +2347032533703 тамос гиред. Инчунин ман мехоҳам шуморо даъват кунам, ки ба гурӯҳи пурқуввати дуои 24 соатаи мо дар Telegram ҳамроҳ шавед. Барои ҳамроҳ шудан ҳоло ин пайвандро клик кунед, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Худовандам.

1 COMMENT

  1. bonjour peuple,
    Ҳамин тариқ, шумо метавонед аз он меравед.
    de fois nous avons de мушкилоти як avancer dans notre vie chretienne як сабаби одилона дарк кардани забон дар Dieu.
    Забони Dieu est purure spirituel, c'est ainsi que je suis disait sur Jean 8: 43 pourquoi ne comprenez vous pas mon mon?

БАРОИ ИНТИХОБОТ

Назари худро бинависед!
Лутфан номи худро дар ин ҷо нависед

Ин сомона ба воситаи Akismet барои кам кардани спам истифода мешавад. Омӯзед, ки чӣ тавр маълумотҳои худро тафтиш кунед.