Хониши ҳаррӯзаи Библия барои имрӯз 6 ноябри соли 2018.

0
10676

Хониши ҳаррӯзаи Библии мо аз китоби 2 Вақоеънома 34: 1-33, 2 Вақоеънома 35: 1-27 мебошад. Хонда шуд ва муборак бошад.

2 солнома 34: 1-33:

1 Йӯшиёҳу ҳаштсола буд, ва ба подшоҳӣ кардан шурӯъ намуд, ва ӯ дар Ерусалим сӣ сол сукунат кард; 2 Вай он чизеро, ки дар ҳузури Худованд дуруст буд, ба амал овард ва бо роҳи падари худ Довуд қадам гузошт ва аз дасти росту чапи худ даст накашид. 3 Зеро ки дар соли ҳаштуми ҳукмронии ӯ, вақте ки вай ҳанӯз ҷавон буд, ба Худои падараш Довуд саъй намуд ва дар дувоздаҳсолаи худ Яҳудо ва Ерусалимро аз баландиҳои кӯҳҳо ва боғҳо, тасвирҳои кандашуда ва тасвирҳои гудохта. 4 Ва қурбонгоҳҳои Баалимро дар ҳузури ӯ хароб карданд; ва тасвири дар боло зикршударо бурид; Ва чоҳҳо, ва бутҳо, ва мурғҳоро - гудохта, пора кард; ва онҳоро хӯронд; ва онро дар қабри касоне ки барои онҳо қурбонӣ карда буданд, партофт. 5 Ва ӯ устухонҳои коҳинонро бар қурбонгоҳҳои худ сӯзонд, ва Яҳудо ва Ерусалимро пок кард. 6 Ва ӯ дар шаҳрҳои Менашше, Эфроим ва Шимъӯн то Нафталӣ, дар назди онҳо матришҳо кард. Ва қурбонгоҳҳо ва хӯшаҳоро пора кард, ва бутҳои зиндаро пора-пора кард ва ҳамаи бутҳоро дар тамоми сарзамини Исроил бурида, ба Ерусалим баргашт. 8 Дар соли ҳаждаҳуми ҳукмронии худ, вақте ки замин ва хонаро тоза кард, Шафон ибни Азалёҳ ва ҳокими Маасея ва ҳокими Юҳанно, нависанда, барои таъмир кардани хона фиристод. Худованд Худои Худро. 9 Вақте ки онҳо ба назди саркоҳин Ҳилқиё омаданд, онҳо пулро ба хонаи Худо оварданд, ки левизодагон, ки дарҳоро нигоҳ медоштанд, аз дасти Менашше ва Эфроим ва тамоми бақияи Исроил ҷамъ карда буданд ва аз тамоми Яҳудо ва Бинёмин; ва онҳо ба Ерусалим баргаштанд. 10 Ва онро ба дасти коргароне супурданд, ки хонаи хонаи Худовандро бар ӯҳда доштанд ва онро ба коргароне, ки дар хонаи Худованд кор мекарданд, доданд, то ки хонаро таъмир ва ислоҳ кунанд: 11 Ҳатто ба ҳунармандон Ва бинокорон онро ба даст оварданд, то санги буридашуда ва чӯбро барои мутаҳаррикҳо харанд ва хонаҳоеро, ки подшоҳони Яҳудо хароб карда буданд, фароҳам кунанд. 12 Ва онҳо ин корро содиқона ба ҷо оварданд; ва нозирони онҳо: Ҷаҳот ва Одобия, левизодагон аз писарони Мерари буданд; ва Закарё ва Мешулам, аз миёни фарзандони Қоҳат, ки онро ба пеш гузоштаанд; ва левизодагони дигар, ки қобилияти навохтани асбоби мусиқиро доштанд. 13 Онҳо инчунин бори гарон буданд ва бар ҳама эҳтиёт кор мекарданд, ва левизодагон аз китобдонон ва мулозимон ва дарбонон буданд. 14 Ва вақте ки онҳо пулро ба хонаи Худованд оварданд, коҳин Ҳилқиё китоби қонуни Худовандро, ки ба Мусо дода шудааст, ёфт. 15 Ва Хилқиё дар ҷавоб ба Шафон, китобдон гуфт: «Ман китоби қонунро дар хонаи Худованд ёфтаам». Ва Ҳилқиё китобро ба Шафон супурд. 16 Шафон китобро ба подшоҳ баровард ва подшоҳро баргардонида, гуфт: «Ҳар он чизе, ки ба хизматгорони шумо дода шудааст, иҷро мекунанд». 17 Онҳо пулҳои дар хонаи Худованд ҷамъшударо ҷамъ карда, онро ба дасти нозирон ва ба дасти коргарон супурданд. 18 Он гоҳ китобдон Шафон ба подшоҳ гуфт: «Ҳилқиёи коҳин ба ман китобе дод. Ва Шафон онро дар назди подшоҳ хондааст. 19 Вақте ки подшоҳ суханони шариатро шунид, либоси худро дареғ зад. 20 Ва подшоҳ Ҳилқиё ва Аҳиқам ибни Шафон ва Абдон ибни Мико ва Шафон китобдон ва Асаёи бандаи подшоҳ амр фармуданд: 21 Бирав, аз Худованд барои ман ва барои касоне, ки онҳоро мепурсанд, бипурс. Дар бораи суханони китоби ёфтшуда дар Исроил ва Яҳудо мондаанд, зеро ғазаби Худованд бар мо рехта шудааст, зеро ки падарони мо каломи Худовандро риоя накарданд, то ки ҳамаи корҳоро ба ҷо оваранд. дар ин китоб навишта шудааст. 22 Ва Ҳилқиё ва онҳое ки подшоҳ таъин карда буданд, ба Ҳулдои набӣ, зани зани Шаллум, писари Тикват, писари Ҳасро, нигаҳбони либос равона шуданд; (ҳоло вай дар коллеҷ дар Ерусалим зиндагӣ мекард) ва онҳо дар ин бора ба вай сухан гуфтанд. 23 Вай дар ҷавоби онҳо гуфт: «Худованд Худои Исроил чунин мегӯяд:" Касеро ба назди ман фиристед, бигӯед! 24 Ҳамин тавр Худованд мегӯяд: "Инак, Ман дар ин макон ва ба сокинони он, ҳатто ҳамаи лаънатҳоро хоҳам гирифт. Онҳо дар китобе навиштаанд, ки онҳо пеш аз подшоҳи Яҳудо навишта буданд: 25 Онҳо маро тарк карданд ва ба худоҳои дигар бухур сӯзониданд, то ки онҳо бо тамоми аъмоли дастҳои худ маро ба хашм оваранд; Ва хашми Ман дар ин ҷо рехта хоҳад шуд, ва хомӯш нахоҳад шуд; 26 Ва дар бораи подшоҳи Яҳудо, ки шуморо барои пурсидани Худованд фиристодааст, ба ӯ бигӯед: Худованд Худои Исроил дар бораи он чизҳое ки шунидаед, чунин мегӯяд: 27 Чунки дили ту мулоим буд, ва ту дар ҳузури Худо фурӯтан будӣ, вақте ки сухани Ӯро бар зидди ин макон ва бар муқобили сокинони он шунидӣ, худро дар назди ман фурӯтан кардӣ, либосатро буридаӣ ва дар пеши ман гиря мекунӣ; Туро ҳам шунидаам, мегӯяд Худованд. 28 «Инак, Ман туро ба назди падарони худ ҷамъ хоҳам овард, ва ту дар қабри осоиштагӣ ҷамъ хоҳӣ шуд; ва чашмони шумо тамоми бадиҳоеро, ки Ман дар ин ҷо ва ба сокинони он ҷо меоварам, нахоҳед дид. Ва онҳо калимаи подшоҳро бори дигар оварданд. 29 Подшоҳ тамоми пирони Яҳудо ва Ерусалимро назди онҳо даъват кард. 30 Подшоҳ ва тамоми мардони Яҳудо ва сокинони Ерусалим ба коҳинон даромаданд, ва коҳинон, левизодагон ва тамоми мардуми калон ва хурде, ва ҳама онҳоро дар гӯр хонданд. суханони китоби аҳд, ки дар хонаи Худованд пайдо шудааст. 31 Ва подшоҳ дар ҷои худ истода, дар ҳузури Худованд аҳд баст, ки аз паи Худованд равона шавад, ва аҳкоми ӯ, шаҳодатҳо ва қонунҳояшро бо тамоми дили худ ва тамоми ҷони худ иҷро кунад. суханони аҳд, ки дар ин китоб навишта шудаанд. 32 Ва Ӯ ҳамаи сокинони Ерусалим ва Биньёминро водор кард, ки ба он истодагӣ кунанд. Аҳолии Ерусалим мувофиқи аҳди Худо, Худои падарони онҳо рафтор карданд. 33 Ва Йӯшиёҳу ҳар гуна нопокиро аз тамоми кишварҳое, ки ба банӣ-Исроил тааллуқ доштанд, гирифт ва ҳамаи одамони дар Исроил бударо ба хидмат овард, то ҳатто ба Худованд Худои худ хизмат кунанд.

KҲАР РӮЗ ТЕЛЕВИЗОРИВРУГРО ДАР ЮТУБ ТАМОШО КУНЕД
Акнун,

2 солнома 35: 1-27:


1 Ва Йӯшиёҳу дар Ерусалим иди Фисҳро дар Худованд қайд кард ва онҳо дар рӯзи чордаҳуми моҳи аввал фисҳро куштанд. 2 Ва онҳоро коҳинон таъин карда, онҳоро ба хидмати хонаи Худованд ташвиқ карданд. 3 Ва ба левизодагон, ки ба тамоми Исроил, ки ба Худованд муқаддас буданд, таълим дода, гуфт, ки сандуқи муқаддасро ба хонаи Сулаймон гузоред. писари Довуд, подшоҳи Исроил, бино кард; Ҳоло Худованд Худои шумо ва халқи Исроилро бандагӣ кунед. 4 Ва мувофиқи навиштаҳои подшоҳи Исроил Довуд, ва мувофиқи аъмоли худ, дар хонаҳои падарони худ омода шавед. навиштани писари Сулаймон. 5 Ва дар ҷои муқаддас бар тибқи тақсимоти оилаҳои падарони бародарони қавм ва пас аз тақсим шудани хонадони левизодагон истед. Пас, иди фисҳро бикушед, ва худро тақдис кунед ва бародарони худро тайёр кунед, то онҳо бо каломи Худованд ба воситаи Мусо амал кунанд. 7 Ва Йӯшиёҳу ба мардум, чӯпонон ва барраҳо, ҳама барои тақдим кардани иди фисҳ ба ҳамаи ҳозирон тақрибан сӣ ҳазор сӯм ва се ҳазор гов оварданд; инҳо аз молҳои подшоҳ буданд. 8 Ҳокимони вай бо омодагӣ ба қавм, ба коҳинон ва левизодагон супурданд: Ҳилқиё, Закарё ва Еҳуил, ки роҳбарони хонадони Худо буданд, ба коҳинон барои фисҳ ду ҳазору шашсад сар чорвои майда ва се чизро доданд. сад барзагов. 9 Ҳанониё, ва бародарони ӯ Шемая ва Нетанил, ва ҳашадиён, Ҳашабиё, Ҷиил ва Ҷозабод, ки левизодагон буданд, ба левизодагон барои фисҳ панҷ ҳазор сар чорвои майда ва панҷсад барзагов доданд. 10 Ҳамин тавр, хизмат омода шуд, ва коҳинон, мувофиқи фармони подшоҳ, дар ҷои худ ва левизодагон дар ҷойҳои худ ҳозир шуданд. 11 Онҳо фисҳро куштанд ва коҳинон хунро аз дасти онҳо пошиданд, ва левизодагон онҳоро пошиданд. 12 Ва қурбониҳои сӯхтаниро бароварданд, то ки мувофиқи тақсимоти хонадони қавм қурбонӣ кунанд, то ки ба Худованд тақдим кунанд, чунон ки дар китоби Мусо навишта шудааст. Бо говҳо низ чунин карданд. 13 Онҳо бар тибқи қонун фисҳро ба оташ андохтанд; ва қурбониҳои муқаддасро кӯзаҳо, дар оташдонҳо ва кӯзаҳо пазиданд ва онҳоро зуд дар миёни тамоми мардум тақсим карданд. 14 Баъд аз ин онҳо худро ва барои коҳинон тайёр карданд, зеро ки коҳинони банӣ Ҳорун барои овардани қурбониҳои сӯхтанӣ ва равған то шаб машғул буданд; Аз ин рӯ, левизодагон барои коҳинон ва писарони Ҳорун тайёр буданд. 15 Ва овозхонҳо писарони Асафро мувофиқи фармони Довуд, Асаф ва Ҳеман ва бинандаи шоҳ Ҷедутун дар ҷои худ буданд; Дарвозаҳо ҳар дарвоза интизор буданд. онҳо наметавонанд аз хидмати худ даст кашанд; барои бародарони худ, левизодагон барои онҳо муҳайё шуда буданд. 16 Пас, тамоми хидмати Худованд дар ҳамон рӯз, барои фисҳ ва қурбонӣ кардани қурбонгоҳи Худованд, мувофиқи амри подшоҳ Йӯшиёҳу, тайёр карда шуд. 17 Ва банӣ-Исроил, ки он вақт ҳузур доштанд, ҳафт рӯз иди фисҳ ва фатирро ҷашн гирифтанд. 18 Пас ​​аз иди Самуили набӣ, дар Исроил фисҳе набуд; Ва на ҳама подшоҳони Исроил фисҳеро, ки Йӯшиёҳу ба он ҷо омада буд, коҳинон, левизодагон ва тамоми Яҳудо ва Исроил, ки ҳузур доштанд, ва сокинони Ерусалим буданд. 19 Дар соли ҳаждаҳуми ҳукмронии Йӯшиёҳу ин иди фисҳ ҷашн гирифта шуд. 20 Баъд аз ин, вақте ки Йӯшиёҳу маъбадро тайёр кард, Неко подшоҳи Миср ба муқобили Чарҳамиш дар назди Фурот баромад ва Йӯшиёҳу ба муқобили ӯ баромад. 21 Вай сафиронашро ба назди ӯ фиристод ва гуфт: «Чӣ коре дорӣ, эй подшоҳи Яҳудо? Имрӯз на бар зидди ту, балки ба хонае ки ҷанг мекунам, омадаам. Зеро Худо ба ман амр фармуд, ки шитоб кунам. Аз Худо, ки бо ман аст, дахолат накун, ки туро нобуд намекунад. 22 Бо вуҷуди ин, Йӯшиёҳу худро аз вай рӯй надиҳад, балки худро пинҳон кард, то ки бо ӯ ҷанг кунад ва ба суханони Неко аз даҳони Худо гӯш надиҳад ва ба водии Мегиддо ҷангид. 23 Ва камонварон ба подшоҳ Йӯшиёҳу тир хӯрданд; Подшоҳ ба ходимони худ гуфт: "Маро бигзоред, ки аз ман биравед". зеро ман захмдор будам 24 Хизматгоронаш ӯро аз ароба гирифта, ба аробаи дуюмаш гузоштанд; Ӯро ба Ерусалим оварданд, ва ӯ мурд ва дар қабрҳои падарони худ дафн карда шуд. Ва тамоми Яҳудо ва Ерусалим барои Йӯшиёҳу мотам гирифтанд. 25 Ва Ирмиё Йӯшиёро мотам дод; ва ҳама мардони сурудхонӣ ва занони сурудхонӣ дар бораи Йӯшиёҳу бо овози худ сухан гуфтанд ва онҳоро дар Исроил як қоида иҷро карданд; ва инак, онҳо дар ашкҳо навишта шудаанд.

 

KҲАР РӮЗ ТЕЛЕВИЗОРИВРУГРО ДАР ЮТУБ ТАМОШО КУНЕД
Акнун,

БАРОИ ИНТИХОБОТ

Назари худро бинависед!
Лутфан номи худро дар ин ҷо нависед

Ин сомона ба воситаи Akismet барои кам кардани спам истифода мешавад. Омӯзед, ки чӣ тавр маълумотҳои худро тафтиш кунед.