Хониши ҳаррӯзаи Библия Имрӯз 18 октябри соли 2018

0
10305

Имрӯз хониши ҳаррӯзаи Библия аз китоби 2 Вақоеънома 1: 1-17 ва 2 Вақоеънома 2: 1-18 гирифта шудааст. Ин оятҳои Китоби Муқаддас дар бораи пайдоиши подшоҳи Соломонс подшоҳи Исреалро нақл мекунанд. Шоҳ Сулаймон охирин подшоҳе буд, ки дар издивоҷҳои муттаҳидшудаи библиявӣ ҳукмронӣ мекард.
2 Вақоеънома 1: Ба мо мегӯяд, ки чӣ гуна подшоҳи ҷавон Сулаймон роҳбарии худро бо эътирофи Худо бо қурбонӣ кардани ҳазор қурбонии сӯхтанӣ дар назди Худованд оғоз кард. Дар ин ҷо як дарси муҳим омӯхтан мумкин аст, ки чӣ гуна мо рӯзро оғоз мекунем, мо бояд рӯзи худро бо Худо оғоз карданро ёд гирем. Вақте ки Худо роҳнамоӣ мекунад, танҳо пирӯзиро дар байни тӯфон мебинад. Дуввум, Сулаймон аз Худованд хирад, ҳукумат ва роҳнамоии қавми худро талаб кард. Хирад чизи асосист, ба даст овардани хирад асоси муваффақият мебошад. Вай сарват ё марги душманонашро напурсидааст, балки ба ҷои ин аз ӯ хирад металабад, ҳайрон нашавед, ки вай сарватмандтарин подшоҳест, ки ҳукмронӣ мекард. Шумо имрӯз аз Худованд чӣ талаб доред? Муҳим он аст, ки шумо инро донед, ҳикмати Худо ба шумо танҳо лозим аст. Хирад гиред, фаҳмишро ба даст оред ва шумо фоида хоҳед гирифт.

Хониши дуюми Инҷил имрӯз аз китоби 2 Вақоеънома 2: 1-18 аст. Мо корнамоиҳои хиради шоҳ Сулаймонро мебинем, хирад ба мо роҳнамо медиҳад, хирад ба мо олӣ ва хирад ба мо кӯмак мекунад, ки донишро идора кунем. Ман дуо мекунам, ки ҳангоми омӯзиши ин хониши Инҷил бигзор ҳикмати Худо ба исми Исо бар шумо бод. Хонед ва муборак бошед.

2 Вақоеънома 1: 1-17:

1 Ва Сулаймон ибни Довуд дар салтанати худ мустаҳкам шуд, ва Худованд Худои ӯ бо ӯ буд ва ӯро хеле ситоиш кард. 2 Сипас, Сулаймон ба тамоми Исроил, ба сардорони ҳазорон ва садҳо ва доварон ва ба ҳар ҳоким дар тамоми Исроил, пешвоёни падарон, сухан гуфт. 3 Пас, Сулаймон ва тамоми ҷамоат бо ӯ ба кӯҳи Ҷибъӯн рафтанд; Зеро хаймаи ҷамоати Худо, ки Мусо бандаи Худованд дар биёбон карда буд, дар он ҷо буд. 4 Аммо сандуқи Худо Довудро аз Кирриот-Ҷирим ба ҷое ки Довуд барои он тайёр карда буд, овард, зеро ки дар Ерусалим хаймае сохта буд. 5 Ва қурбонгоҳи мисин, ки Басалъил ибни Ури ибни Ҳур сохта буд, онро ба хаймаи Худованд гузошт ва Сулаймон ва ҷамоат ба он ҷустуҷӯ карданд. 6 Ва Сулаймон ба он ҷо, ба қурбонгоҳи маъбад, ки дар хаймаи ҷамоат буд, ба он ҷо рафт ва ҳазорҳо қурбонии сӯхтанӣ овард. 7 Ҳамон шаб Худо ба Сулаймон зоҳир шуда, ба ӯ гуфт: «Бипурс, ки ба ту чӣ медиҳам. 8 Ва Сулаймон ба Худо гуфт: «Ту ба падари ман Довуд раҳмати бузурге нишон додӣ ва маро бар тахти ӯ подшоҳ таъин кардӣ. 9 Ҳоло, эй Худованд Худо, бигзор ваъдаи ба падари ман Довуд додашуда муҳайё шавад, зеро ки ту маро бар қавме монанди хоки замин табдил додӣ. 10 Ҳоло ба ман ҳикмат ва дониш бидеҳ, то ки ман баромада, пеши ин қавм оям, зеро ки ин қавми шуморо кӣ доварӣ карда метавонад? 11 Ва Худо ба Сулаймон гуфт: «Зеро ки ин дар дили ту буд, ва ту аз сарват, сарват ва шаъну шараф ва ҷони душманони худ чизе талаб накардаӣ ва аз умри дароз талаб накардаӣ; «Лекин ҳудат аз ту ҳикмат ва дониш талаб кард, то ки қавми манро, ки бароятон подшоҳ таъин кардаам, доварӣ намоӣ; 12 Ҳикмат ва дониш ба ту дода шудааст; Ва ба шумо сарват ва сарват ва шӯҳрат хоҳам дод, зеро ҳеҷ яке аз подшоҳоне ки пеш аз шумо набуданд, ва баъд аз шумо ҳеҷ гоҳ чунин нахоҳанд дошт. 13 Сипас, Сулаймон аз сафар ба баландие, ки дар Ҷибъӯн ба Ерусалим омада буд, пеш аз хаймаи ҷамоат, бар Исроил подшоҳӣ кард. 14 Сулаймон аробаҳо ва аспсаворонро ҷамъ кард; ва ӯ ҳазору чорсад ароба ва дувоздаҳ ҳазор аспсаро дошт, ки онҳоро дар шаҳрҳои аробаҳо ва подшоҳ дар Ерусалим ҷойгир карда буд. 15 Ва подшоҳ дар Ерусалим нуқра ва тиллоро аз сангҳо пур кард, ва дарахтони арзро ҳамчун дарахтон, ки дар водиҳо ҳастанд. 16 Ва Сулаймон аспҳои Мисрро аз ресмон ва ресмоне аз берун овард; тоҷирони подшоҳ катон кафшро бо нархи гарон ба даст оварданд. 17 Ва онҳо аз Миср аробаи шашсад динор нуқра ва як аспу панҷоҳ пилла оварданд; ва онҳо барои ҳамаи подшоҳони Ҳитт ва подшоҳони Сурия аспҳо оварданд. , ба воситаи онҳо.

2 Вақоеънома 2: 1-18:

1 Ва Сулаймон қарор дод, ки ба хотири Худованд хонае созад ва барои подшоҳии ӯ хонае созад. 2 Ва Сулаймон гуфт, ки ҳафтоду даҳ ҳазор мардро бори гарон ва ҳаштоду ҳашт ҳазор нафар дар кӯҳ ва се ҳазору шашсад нафар барои назорат кардани онҳо. 3 Ва Сулаймон ба Ҳурам, подшоҳи Тир фиристод, ки чунин гуфт: «Шумо бо падари ман Довуд муносибат кардед ва ба вай кедрҳо фиристодед, то хонае дар он кунад, то дар он ҷо бо ман ҳам амал кунад. 4 Инак, ман ба исми Худованд Худои худ хонае месозам, то ки онро ба ӯ тақдим кунам ва дар ҳузури Ӯ бухурҳои хушбӯй сӯзам, ва барои пора кардани нон доимо ва барои қурбониҳои сӯхтори саҳар ва шанбе, ва рӯзи шанбе дар моҳҳои нав ва дар идҳои тантанавии Худованди мо. Ин аҳд то абад барои Исроил аст. 5 Ва хонае ки ман бино мекунам, бузург аст; зеро Худои мо бузургтар аз ҳама худоён аст. 6 Кист, ки ба Ӯ хонае бино карда бошад, дар сурате ки осмон ва осмони осмонро гирифта наметавонанд? Ва кистам, ки ба Ӯ хонае бино кунам, ҷуз он ки ба ҳузури Ӯ қурбонӣ кунад? 7 Пас, маро ба назди ман фиристед, ки дар дили тилло ва нуқра, мис ва оҳан, ва арғувон ва қирмиз ва кабуд кор кунад ва қодир аст бо мардони маккоре, ки бо ман ҳастанд, зарба занад. Яҳудо ва Ерусалимро, ки падари ман Довуд ба онҳо дода буд. 8 Ҳамчунин аз Лубнон дарахтон кедр ва дарахтони алафи алафро фиристед, зеро ман медонам, ки хизматгорони шумо метавонанд дар Лубнон чӯб кандакорӣ кунанд. ва инак, бандагони ман бо бандагони Ту хоҳанд буд; 9 Ва маро тайёр мекунад, ки фаровон чӯб тайёр кунам, зеро хонае ки ман бунёд мекунам, олиҷаноб хоҳад буд. 10 Ва инак, Ман ба хизматгорони шумо, ба чӯбкасбон, ҳезум мепазад, бист ҳазор ченак гандум ва бист ҳазор чарм ҷав ва бист ҳазор шароб ва бист ҳазор ван равғанро бидиҳам. 11 Он гоҳ Ҳурам, подшоҳи Тир, ба таври хаттӣ ҷавоб дод, ки онро ба Сулаймон фиристодааст, зеро ки Худованд қавми худро дӯст медошт, то шуморо бар онҳо подшоҳ таъин кунад. 12 Ҳурам боз илова намуд: «Муборак аст Худованд Худои Исроил, ки осмон ва заминро офаридааст, ва ба подшоҳи Довуд писари оқиле додааст, ки бо ҳикмат ва фаҳмо ба амал омадааст, то барои Худованд хонае бисозад ва хонае барои Ӯ. салтанат. 13 Ва ҳоло ман одами маккоре дорам, ки бо фаҳмиши падари падари ман Ҳурам фиристодам. 14 Писари зани духтарони Дэн ва падари ӯ марди Тир буд, ки дар тилло ва нуқра кор кардан моҳир буд. дар мис, дар оҳан, санг, ва чӯб, арғувон, кабуд, ва катон ва катон; Инчунин ҳар гуна рағбатро таҳаммул кунед ва ҳама дастгоҳеро, ки ба вай дода хоҳад шуд, бо мардони маккор ва бо одамони маккоронаи падари ман Довуд, падари худ Довуд, бифаҳмед. 15 Пас, гандум ва ҷав, равған ва шароб, ки оғоям гуфтааст, бигзор ба хизматгоронаш бифиристад. 16 Мо ҳезумро аз Лубнон чӣ қадаре ки ба шумо лозим аст, бурида меравем. «Вай ба ту дар флот дар баҳр ба Ёфо хоҳад овард; ва онро ба Ерусалим бибаред. 17 Ва Сулаймон ҳамаи бегонагонеро, ки дар замини Исроил буданд, ба қайд гирифтааст, ки падари Довуд онҳоро ба қайд гирифтааст; ва онҳо саду панҷоҳ ҳазору се ҳазору шашсад нафарро ёфтанд.

Намозҳои ҳаррӯза:

Падар, ман имрӯз барои сухани худ раҳмат гуфтам, исми Туро муборакбод мекунам, то ба ман ҳикмати пурраи худро дар Исои Масеҳ ато кунам .Бинобар ин изҳор мекунам, ки ман як махлуқи нав ҳастам ва дар ҳикмати фавқултабиат қадам мезанам. Масеҳ ба ман ҳикмат пайдо кардааст. Ташаккур ба падар барои ин тӯҳфа. Барои ҳама ҷалол ба исми Исо.

Эътирофи ҳаррӯза:

Ман эълон мекунам, ки ақли Масеҳро дорам
Ман эълон мекунам, ки ман бо ҳикмати Худо роҳ меравам
Ман изҳор медорам, ки ақли солим дорам
Ман изҳор медорам, ки дар ҳама чиз фаҳмиши фавқулодда дорам
Ман изҳор медорам, ки ҳикмати Худо дар ман ба номи Исо маро ба қуллаҳои баландтар мебарад.

 

 

мақолаи гузашта25 Дуо бар зидди қудрати минтақавӣ аст
Дар мақолаи навбатӣ40 оятҳои Китоби Муқаддас дар бораи хирад kjv
Номи ман Пастор Икечукву Чинедум аст, ман марди Худо ҳастам, ки дар ҳаракати Худо дар ин рӯзҳои охир дилсӯз аст. Ман боварӣ дорам, ки Худо ба ҳар як имондор фармони аҷоиби файз додааст, то қудрати Рӯҳи Муқаддасро зоҳир кунад. Ман боварӣ дорам, ки ягон масеҳӣ набояд зери фишори иблис қарор гирад, мо қудрат дорем, ки тавассути дуоҳо ва калом дар ҳукмронӣ зиндагӣ кунем ва роҳ равем. Барои маълумоти иловагӣ ва машварат, шумо метавонед бо суроғаи chinedumadmob@gmail.com тамос гиред ё бо WhatsApp And Telegram бо рақами +2347032533703 сӯҳбат кунед. Инчунин ман мехоҳам шуморо даъват намоям, ки ба гурӯҳи пурқуввати намози 24 соатаи мо дар Telegram ҳамроҳ шавем. Барои пайвастан ба Ҳоло, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ин пайвандро клик кунед. Худовандам.

БАРОИ ИНТИХОБОТ

Назари худро бинависед!
Лутфан номи худро дар ин ҷо нависед

Ин сомона ба воситаи Akismet барои кам кардани спам истифода мешавад. Омӯзед, ки чӣ тавр маълумотҳои худро тафтиш кунед.